Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat varigt, og hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er nedsat.

Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode.

Du kan ikke få tilkendt førtidspension, hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller på andre måder, hvor du igen kan blive i stand til at forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Som udgangspunkt skal du deltage i et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension, med mindre det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. 

Ressourceforløb er for udsatte borger, der har brug for en særlig indsats for ikke at havne på førtidspension. Et ressourceforløb skal fokusere på, hvordan hver enkelt bedst kan udnytte sit potentiale med udgangspunkt i de ressourcer, man har.

Formålet med et ressourceforløb er, at du i samarbejde med kommunen lægger en langsigtet plan for, hvordan du får fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det skal ske ved, at der bliver skræddersyet et længerevarende forløb (1-5 år), der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet. 

Førtidspension er med andre ord den sidste løsning i det offentliges "sikkerhedsnet".

Det er kommunen, som træffer afgørelse om førtidspension.

Såfremt du ønsker råd og vejledning omkring førtidspension, kan du henvende dig til Sygefravær og Jobfastholdelse, Godsbanevej 1A, 7400 Herning tlf.: 96 28 51 00.

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Tlf.: 96285100
sygogjob@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.