Job i Sygefravær og Jobfastholdelse

Job med borger i centrum - i et tværfagligt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø i en fagligt stimulerende sammenhæng

Vores allervigtigste ressource i opgaveløsningen er vores medarbejdere. Vi lægger meget vægt på at være en god arbejdsplads, og mange kræfter er sat ind på at sikre og videreudvikle gode rammer, et godt kollegaskab og synlig, nærværende ledelse.

Vi tror på, at det er igennem et godt arbejdsfællesskab, veldefineret opgavevaretagelse og gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder, vi skaber de bedste forudsætninger for at rekruttere og fastholde gode medarbejdere.

Borgerinddragelse og feed back

"Mødet med borger" - borgers 1:1 relation med Sygefravær og Jobfastholdelse - er den grundlæggende byggesten i vores faglige udviklingsarbejde, og her er målsætningen maksimal borgerinddragelse. I forhold hertil udvikler vi løbende funktioner og redskaber, der kan støtte medarbejderne i opgavevaretagelsen. Vi evaluerer systematisk indsatserne og inddrager borgers egen oplevelse af udbyttet af indsatsen.

Introduktion og løbende kompetenceudvikling

Fastholdelse af gode medarbejdere starter med en  grundig indføring i de nye opgaver, og hos os har vi udviklet en praksis med faste procedurer for en grundig introduktion til jobbet. Der er fokus på den konkrete opgavevaretagelse men i løbet af introduktionsfasen vil medarbejderen også blive introduceret til alle mulighederne internt i Sygefravær og Jobfastholdelse og samspillet med Beskæftigelsesindsatsens øvrige aktører. Introduktionen starter med udlevering af en introduktionsmappe.

Medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling

I Sygefravær og Jobfastholdelse har vi et veludviklet net af formelle samarbejdsstrukturer, som sikrer stor medarbejderinvolvering i både arbejdet for at sikre et godt  arbejdsmiljø og i vores drift og udvikling. Herudover er rigtig mange medarbejdere engageret i tværgående arbejdsgrupper af mere uformel karakter. Mange medarbejdere vil gerne engagere sig i aktiviteter til glæde for kollegaer og organisation og samtidig vægter mange mulighederne for løbende udvikling af de faglig kompetencer. Det understøtter vi på 3 niveauer: Fælles temaeftermiddage for alle vores medarbejdere, fælles faglige udviklingsinitiativer i de enkelte teams og afsnit som medarbejder indgår i, og planer for individuel kompetenceudvikling, som medarbejder drøfter og aftaler med nærmeste leder. 

 

Kontaktinfo

Christin Boel Hovmøller
Chef
Tlf.: 96285100
Mobil: 51648604
Send e-mail til christin.hovmoeller@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.