Revalidering

Revalidering består typisk af forløb, der indeholder uddannelse eller optræning i virksomhedspraktik eller begge dele. Revalideringen skal målrettes områder med gode jobmuligheder og passe til dine ressourcer og barrierer.

Målet med revalidering er at finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Eksempler på hvem, der kan få revalidering:

  • personer med fysiske og psykiske handicap
  • unge, der er sent udviklede eller bogligt svage
  • personer, der er arbejdsløse og hvor andre støtteordninger ikke er tilstrækkelige
  • personer med massive beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige vanskeligheder
  • personer, der modtager sygedagpenge, og som ikke umiddelbart må antages at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • personer med særlige psykiske eller sociale vanskeligheder, herunder misbrugs- og/eller kriminalitetsproblemer.

Hvis du ønsker råd og vejledning omkring revalidering, kan du henvende dig til Sygefravær og Jobfastholdelse.

 

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Tlf.: 96285100
sygogjob@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.