Job med løntilskud (skånejob)

Formålet med et skånejob er at gøre det muligt for førtidspensionister at blive knyttet til arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

En ansættelse i skånejob er en ansættelse med løntilskud. Ved skånejob er der ikke den tidsbegrænsning, der ses ved andre job med løntilskud.

Løn og arbejdsvilkår

Du og medarbejderen aftaler selv vilkår for løn og arbejdet i øvrigt. Det kan præciseres i kontrakten, at der er tale om en ansættelse af en førtidspensionist med løntilskud.

Løntilskud

Fleksjobteamet hos Sygefravær og Jobfastholdelse skal godkende aftalen. Når det er sket, kan vi udbetale tilskuddet - ikke før.

Når din virksomhed får tilskud til at ansætte en førtidspensionist, må tilskuddet højst dække 75% af dine lønudgifter pr. time. Vel at mærke, når man ser det over et år.

Hvis det viser sig, at du har fået for meget i tilskud, bliver din bevilling annulleret. Det betyder, at tilskuddet hører op.

Handicap

En ansat i skånejob kan opnå samme handicapkompenserende ordninger, som alle andre, der er i job. Hvis du eller den ansatte oplever, at der er brug for mere støtte i skånejobbet, så kontakt os. Det er "Nøglepersonen" i vores Fleksjobteam, I skal tale med. 

Rimelighedskrav

Fra 1. januar 2020 går man over til timebaseret opgørelse af rimelighedskravet.

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Tlf.: 96285100
sygogjob.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70 20 00 00 - dag, aften og weekend

Åbningstider: