Samarbejde om praktik

En praktik er for borgere, der har brug for at afprøve deres evner og formåen på en arbejdsplads. Så tæt på de almindelige arbejdsmarkedskrav som muligt - og meget gerne i en lokal virksomhed.

Vi samarbejder derfor med lokale virksomheder, der har viljen til at rumme en medarbejder på andre vilkår end normalt i en kortere eller længere periode.

Undervejs holder vi tæt kontakt til både dig som arbejdsgiver og til borgeren for at støtte og vejlede, hvor det er nødvendigt. Vi besøger også borgeren på arbejdspladsen jævnligt og efter behov.

Hvis det er nødvendigt, hjælper vi også med at indrette arbejdspladsen, så den passer til borgerens skånebehov.

Vi har rigtig mange gode erfaringer med eksterne praktikforløb. I mange tilfælde så gode, at et praktikforløb udvikler sig til en ansættelse.

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Godsbanevej 1A
7400 Herning

Tlf.: 96285100
sygogjob.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.