Samarbejde med virksomheder

Sygefravær og Jobfastholdelse bistår private og offentlige arbejdsgivere med information og vejledning i at fastholde sygemeldte medarbejdere i job.

Der findes flere støttemuligheder i lovgivningen og hos Sygefravær og Jobfastholdelse, som kan være med til, at virksomheden kan fastholde sin medarbejder også på trods af midlertidig eller varigt nedsat arbejdsevne.

Lovgivningsmæssige støttemuligheder

  • Fasttrackordning - hurtig tilbage fra sygefravær
  • Delvis raskmelding
  • §56 aftale
  • Personlig assistance
  • Mentor
  • Redskaber og indretning af arbejdspladsen

Læs mere om støttemulighederne på www.cabiweb.dk eller ring til os på 96 28 51 00.

Fastholdelsesrådgivere

Vores fastholdelsesrådgivere er specialister i at vejlede og støtte både arbejdsgiver og den sygemeldte i at skabe mulighederne for, at den sygemeldte kan blive i job under sygemeldingen.

Kontakt en af vores fastholdelsesrådgivere på 96 28 51 00 - og hør mere om dine muligheder.

Rådgivning om stress
Vi har oprettet en særlig hotline for personaleledere, som søger viden om

  • stress - hvad er stress og hvordan spotter jeg en stressramt medarbejder?
  • forebyggelse af stress på arbejdspladsen
  • håndtering af og støtte til en allerede stressramt medarbejder

Kontakt stresscoach og psykiatrisk sygeplejerske Debbie Hjuler på 21 54 43 68 eller debbie.hjuler@herning.dk

Oplæg om stress                                                                                       

Sygefravær og Jobfastholdelse kommer gerne ud i virksomheder og holder oplæg om stress. I oplægget kommer vi bl.a. ind på:

- Hvordan kan jeg spotte en medarbejder/kollega, der er ramt af stress?

- Hvordan håndterer jeg som leder/kollega stress hos andre?

Oplægget varer to timer og er for både ledere og medarbejdere.

Kontakt stresscoach og psykiatrisk sygeplejerske Debbie Hjuler på 21 54 43 68 eller debbie.hjuler@herning.dk - og hør om det kunne være noget for jer.