For dig, som er sygemeldt

Læs om dine muligheder, hvis du er sygemeldt.

Herning kommune har samlet sygefraværsindsatsen hos Sygefravær og Jobfastholdelse.

Vi har til opgave at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til arbejde. Det kan for eksempel ske ved, at du delvist genoptager dit arbejde. Med en delvis raskmelding kan du vende tilbage til dit arbejde på nedsat tid i en kortere periode. Hvis dette ikke er muligt i form af en praktik et andet sted på din arbejdsplads.

Er dette ikke muligt, vil vi sammen med dig lægge en plan for, hvilke aktiviteter der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være et praktikforløb på en anden virksomhed, eventuelt efter at du først har deltaget i kursusaktiviteter hos Sygefravær og Jobfastholdelse. Foruden kontakten til fastholdelsesrådgiveren, vil du møde andre af vore medarbejdere som f.eks. jobkonsulenter, faglige medarbejdere i tilbud og sundhedsfaglige specialister.

Muligheder og krav

Det er vigtigt, at du kender til dine muligheder og krav, når du er sygemeldt. Derfor indkaldes du til et informationsmøde. Du har pligt til selv at gøre en indsats for at blive arbejdsdygtig igen, blandt andet ved at tage ansvar for dig selv og aktivt deltage i de tilbud og muligheder, som vi hjælper dig med at finde. Fastholdelsesrådgiveren hjælper dig med at udarbejde en individuel handleplan. Handleplanen skal hjælpe dig med at finde holdbare løsninger, så du kan vende tilbage i arbejde så hurtigt som muligt.

 

Du er velkommen til at rekvirere vores folder  "Når du bliver syg og uarbejdsdygtig".