For dig, som er sygemeldt

Læs om dine muligheder, hvis du er sygemeldt.

Herning kommune har samlet sygefraværsindsatsen hos Sygefravær og Jobfastholdelse.

Vi har til opgave at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage til arbejde. Det kan for eksempel ske ved, at du delvist genoptager dit arbejde. Med en delvis raskmelding kan du vende tilbage til dit arbejde på nedsat tid i en kortere periode. Hvis det ikke er muligt, kan det være en hjælp, at du begynder i en praktik, på dit arbejde, hvor du varetager nogle andre opgaver end dem du varetog før din sygemelding.

Er dette ikke muligt, vil vi sammen med dig lægge en plan for, hvilke aktiviteter der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være et praktikforløb på en anden virksomhed, eventuelt efter at du først har deltaget i kursusaktiviteter hos Sygefravær og Jobfastholdelse. Det betyder, at du foruden din fastholdelsesrådgiver, også kan komme til at møde andre af vores medarbejdere som f.eks. jobkonsulenter, faglige medarbejdere i vores kursustilbud og sundhedsfaglige specialister.

Muligheder og krav

Fastholdelsesrådgiveren hjælper dig med at udarbejde en individuel handleplan - Min plan. Min plan skal hjælpe dig med at finde holdbare løsninger, så du kan vende tilbage i arbejde så hurtigt som muligt. Du har pligt til, at gøre en indsats for at blive arbejdsdygtig igen, blandt andet ved at tage ansvar for dig selv og aktivt deltage i de tilbud og muligheder, som vi hjælper dig med at finde. 

Nedenfor kan du se tre korte animationsfilm, der besvarer de oftest stillede spørgsmål i sygedagpengesager:


Hvornår har du ret til sygedagpenge?

Hvad er kommunens rolle, når du er sygemeldt?

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Kontaktinfo

Sygefravær og Jobfastholdelse
Tlf.: 9628 5100
Send en e-mail til Sygefravær og Jobfastholdelse

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail